Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

Semináře

Agentura LIAN připravuje konzultační semináře na téma 

INTRASTAT

Stručný obsah semináře:

1. Předpisy ČR (pro Intrastat)

 • ZÁKON č. 242/2016 Sb. celní zákon – část devátá v platném znění
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky v platném znění
 • Sdělení Českého statistického úřadu č. XXX/201X Sb. o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků a EU

2. Předpisy EU

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy

3. Vykazování Intrastatu

 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti dle Celního zákona
 • Referenční období – rozhodná doba pro vykazování – NOVĚ i dle zdanitelné plnění
 • Seznam kódů povahy transakcí
 • Nově rozšířena oblast podkladů o nové možnosti
 • Pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží
 • Ostatní vykazované údaje (dodací podmínky atd.)
 • Nová pravidla pro používání kurzu pro přepočet z cizí měny
 • Trojstranný obchod
 • Podmínky provádění dodatečných oprav nepřesně a chybně vykázaných údajů

4. Portál Celní správy ČR. Portál Českého statistického úřadu. Vysvětlení kompetencí mezi ČSÚ a CS

 • InstatOnline – základní informace
 • InstatDesk – základní informace (praktická ukázka vyplnění hlášení a vytvoření souboru k odeslání)
 • Základní principy při registraci pomocí formuláře
 • Principy při zpracování a odeslání dat, nejčastější chyby evidované Helpdeskem
 • Informace o platné verzi InstatDesku

 

 

Agentura LIAN

12.9.2018

Termíny seminářů pro rok 2016 jsou...více >>

3.9.2017

Termíny seminářů pro rok 2016 jsou...více >>

21.9.2016

Termíny seminářů pro rok 2015 jsou...více >>

Vypsat všechny novinky