Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

Semináře

Agentura LIAN si Vás dovoluje pozvat na konzultační seminář na téma 

INTRASTAT 2024 - Intrastat - správné vykazování

Obsah semináře:

Upozornění k organizaci semináře

 • Seminář bude zahájen blokem zopakování novinek z oblasti Intrastatu, platných od roku 2022.
 • Dále bude přednáška pokračovat zbývajícími oblastmi z problematiky Intrastatu až po vyplnění jedné vzorové věty
 • Tyto bloky se nebudou krýt s plánovanými přestávkami.

1. Předpisy ČR (pro Intrastat)

 • ZÁKON č. 242/2016 Sb. celní zákon – část devátá
 • Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat
 • Aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků ve Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb.

2. Přímo použitelné předpisy EU - NOVÉ

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2152/2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
 • PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik

3. Vykazování Intrastatu

 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti dle Celního řádu
 • Referenční období – rozhodná doba pro vykazování – i dle zdanitelné plnění
 • Seznam kódů povahy transakcí
 • Změna názvosloví - byly zavedeny pojmy dovoz a vývoz
 • Možnost Zjednodušeného vykazování do prahu 20 milionů Kč
 • Okruh údajů, které jsou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží
 • DIČ partnera - příklady
 • Vyšší limit u malých zásilek
 • Způsob zaokrouhlování doplňkových jednotek
 • Úprava definice referenčního období
 • Významná změna u způsobu oprav již odeslaného hlášení
 • Pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží
 • Ostatní vykazované údaje (dodací podmínky atd.)
 • Pravidla pro používání kurzu pro přepočet z cizí měny
 • Trojstranný obchod
 • Podmínky provádění dodatečných oprav nepřesně a chybně vykázaných údajů

4. Portál Celní správy ČR. Portál Českého statistického úřadu. Vysvětlení kompetencí mezi ČSÚ a CS

 • InstatOnline – základní informace
 • InstatDesk – základní informace (praktická ukázka vyplnění hlášení a vytvoření souboru k odeslání)
 • Základní principy při registraci pomocí formuláře
 • Principy při zpracování a odeslání dat
 • Informace o verzi InstatDesku
 • - způsob práce s přepočtem kurzů
 • - vylepšený způsob zálohování - kompletní záloha, záloha na volitelné místo

5. Diskuze - otázky a odpovědi

 • Dotazy účastníků k tématům semináře a odpovědi na ně

Přednáší a na dotazy odpovídá:

 • Ing. Bc. Libor Antoš - odborník dané problematiky

Aktuální termíny seminářů pro rok 2023 naleznete zde

Pro přihlášení na seminář on-line můžete využít tento odkaz 

 

 

Agentura LIAN

21.10.2022

Termíny seminářů pro rok 2022 jsou...více >>

7.10.2021

Termíny seminářů pro rok 2021 jsou...více >>

1.10.2020

Termíny seminářů pro rok 2020 jsou...více >>

 >>

Vypsat všechny novinky