Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

Semináře

Agentura LIAN si Vás dovoluje pozvat na konzultační seminář na téma 

Novinky - INTRASTAT 2022

Obsah semináře:

Upozornění k organizaci semináře

 • Seminář bude zahájen blokem novinek z oblasti Intrastatu.
 • Po úvodním bloku bude přednáška pokračovat zbývajícími oblastmi z problematiky Intrastatu až po vyplnění jedné vzorové věty
 • Tyto bloky se zjevně nebudou krýt s plánovanými přestávkami.

1. Předpisy ČR (pro Intrastat)

 • ZÁKON č. 242/2016 Sb. celní zákon – část devátá
 • Nové Nařízení vlády č. 333/2021 Sb. k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
 • Aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků ve Sdělení Českého statistického úřadu č. 320/2019 Sb.

2. Přímo použitelné předpisy EU - NOVÉ

 • NOVÉ - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2152/2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
 • ZRUŠENO - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy
 • NOVÉ - PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1197/2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava podle nařízení EP a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik
 • ZRUŠENO - NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1982/2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy

3. Vykazování Intrastatu

 • Zpravodajská jednotka a její povinnosti dle Celního řádu
 • Referenční období – rozhodná doba pro vykazování – NOVĚ i dle zdanitelné plnění
 • NOVÝ Seznam kódů povahy transakcí
 • Významná změna názvosloví - zavádí se pojmy dovoz a vývoz
 • Možnost Zjednodušeného vykazování do prahu 20 milionů Kč
 • Rozšiřuje se okruh údajů, které budou vykazovány v souvislosti s vývozem zboží
 • Mění se limit u malých zásilek
 • Mění se způsob zaokrouhlování doplňkových jednotek
 • Úprava definice referenčního období
 • Významná změna u způsobu oprav již odeslaného hlášení
 • Pravidla pro určení fakturované hodnoty zboží
 • Ostatní vykazované údaje (dodací podmínky atd.)
 • Nová pravidla pro používání kurzu pro přepočet z cizí měny
 • Trojstranný obchod
 • Podmínky provádění dodatečných oprav nepřesně a chybně vykázaných údajů

4. Portál Celní správy ČR. Portál Českého statistického úřadu. Vysvětlení kompetencí mezi ČSÚ a CS

 • InstatOnline – základní informace
 • InstatDesk – základní informace (praktická ukázka vyplnění hlášení a vytvoření souboru k odeslání)
 • Základní principy při registraci pomocí formuláře
 • Principy při zpracování a odeslání dat, nejčastější chyby evidované Helpdeskem
 • Informace o nové verzi InstatDesku
 • - nový způsob práce s přepočtem kurzů
 • - vylepšený způsob zálohování - kompletní záloha, záloha na volitelné místo
 • - a jiné drobné změny

5. Diskuze - otázky a odpovědi

 • Dotazy účastníků k tématům semináře a odpovědi na ně

Přednáší a na dotazy odpovídá:

 • Ing. Bc. Libor Antoš - odborník dané problematiky

Aktuální termíny seminářů pro rok 2021 naleznete zde

Pro přihlášení na seminář on-line můžete využít tento odkaz 

 

 

Agentura LIAN

7.10.2021

Termíny seminářů pro rok 2021 jsou...více >>

1.10.2020

Termíny seminářů pro rok 2020 jsou...více >>

2.10.2019

Termíny seminářů pro rok 2019 jsou...více >>

 >>

Vypsat všechny novinky