Naše agentura se zaměřuje na

Agentura LIAN Přihláška on-line Ověření Vaší přihlášky Přihlášky ke stažení v PDF

INTRASTAT

Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy (tzv. intrakomunitární obchod), zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží mezi nimi, i když se nejedná přímo o zboží, které je předmětem obchodu mezi nimi. Do Intrastatu se vykazují údaje o zboží, které má status Společenství; nevzniká povinnost zboží předkládat k provedení celního řízení.

Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evropské unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů. Povinnost provádění Intrastatu je dána ustanoveními předpisů Evropské unie a národní legislativy (viz dále).


Povinnost vykazovat data pro Intrastat v ČR se týká osob (právnických i fyzických) registrovaných nebo identifikovaných v ČR k DPH.


Povinnost vykazovat data pro Intrastat vzniká také zpravodajským jednotkám, které jsou osobami registrovanými k DPH v jiném členském státě a v ČR nemají své sídlo, místo podnikání nebo provozovnu nebo i zahraniční osoby s daňovou povinností k DPH v ČR.


Povinnost vykazovat data pro Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v ČR, které překročí osvobozující hodnotový práh zvlášť při přijetí a zvlášť při odeslání zboží.


Osvobozující práh je stanoven nově od 1. 1. 2019

  • odeslání zboží na hodnotou 12 miliónů Kč a
  • přijetí zboží na hodnotou 12 miliónů Kč.
Agentura LIAN

21.10.2022

Termíny seminářů pro rok 2022 jsou...více >>

7.10.2021

Termíny seminářů pro rok 2021 jsou...více >>

1.10.2020

Termíny seminářů pro rok 2020 jsou...více >>

 >>

Vypsat všechny novinky